Szkoły ponadpodstawowe

Harmonogram rekrutacji do  szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)