Rada Rodziców

 

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 29 (rok szkolny 2018/2019)

 

PREZYDIUM:

 •  p. Dorota Gotowska (Przedszkole nr 31, Szkoła Podstawowa nr 13);
 •  p. Halina Smętek (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem);
 •  p. Beata Dolata (Szkoła Podstawowa nr 13).

 

PRZEWODNICZĄCY RAD ODDZIAŁOWYCH RODZICÓW:

 • 1ai - p. Tomasz Włodarski;
 • 1b -  p. Monika Cybulska;
 • 2ai - p. Kamila Wiśniewska;
 • 2b - p. Artur Lewandowski;
 • 2cs
 • 3ai - p. Weronika Gotowska;
 • 3b
 • 3cs – p. Katarzyna Byczyńska;
 • 4a – p. Monika Dołkowska;
 • 4b- p. Ewa Maćkiewicz
 • 4d - p. Monika Cybulska;
 • 5ai – p. Małgorzata Kantorska;
 • 5b - p. Joanna Pol;
 • 5c - p. Beata Dolata;
 • 5cs – p. Agnieszka Wypych;
 • 5sc – p. Regina Łachacz;
 • 6ai - p. Natalia Roda;
 • 6b - p. Patrycja Kmit;
 • 7ai - p. Mariusz Żak;
 • 7b – p. Agata Kacperska;
 • 8ai - p. Renata Świerczyńska;
 • 8bi - p. Jarosław Narloch;
 • 8cs –
 • 8d – p. Monika Cybulska;
 • 3Gi – p. Anna Borkowska;
 • 3-latki - p. Alicja Rogalska;
 • 4-latki – p. Aneta Turowska;
 • 5-latki - p. Michał Szczęsny;
 • 6-latki –
 • 6latki (i) - p. Anna Kłomska.