Samorząd Uczniowski

Na terenie naszej placówki działa Samorząd Uczniowski, którego opiekunami są nauczyciele:
p. Marcin Smoliński i p. Monika Ozdyk.
Członkowie SU to przewodniczący z klas IV – VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum, oraz uczniowie którzy są kreatywni, radośni, pełni pozytywnej energii, otwarci, pomocni, życzliwi....
Reprezentanci SU dbają o to, aby trudy codziennego życia szkolnego urozmaicały różnego rodzaju imprezy kulturalne np. dyskoteki czy andrzejki.