Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych: Katarzyna Orczykowska
e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl