Ośrodek

Dyrektor Zespołu Szkół nr 29 informuje, że nabór do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem rozpocznie się w maju 2019 r. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły, w terminie do 24 maja 2019 r., godzina. 10.00. 

Formularze są do pobrania w sekretariacie szkoły, w Punkcie Konsultacyjnym lub na stronie www.