Ośrodek

Dyrekcja ZS nr 29 informuje, że nabór do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem rozpocznie się marcu 2018r. Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 29. 

Formularze są do pobrania w sekretariacie szkoły, w Punkcie Konsultacyjnym lub na stronie www.