Nauczyciele

Dyrektor - Katarzyna Machalińska

Wicedyrektor - Renata Białecka

                    - Lilianna Dalecka

 

 

WYCHOWAWCY KLAS w Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 59

 

Klasa
Imię i nazwisko
wychowawcy klasy
Klasa
Imię i nazwisko
wychowawcy klasy
1a

 Mirosława Cikorska

 Karolina Szczepaniak

5c

 Katarzyna Michalewska-Armknecht

1b

 Anita Krajnik

5cs

 Justyna Rapacz

2a

 Katarzyna Woźniak

 Monika Pobutkiewicz-Sałek

5sc

 Ewa Wolska

2b

 Joanna Lepa

6a

 Małgorzata Kasprowicz

 Agnieszka Skopińska

2cs

 Małgorzata Wołoszyn

6b

 Michał Szaj

3a

 Ewa Kufel

 Bożena Wojciechowska

7a

 Ewa Komsta

 Edyta Witkowska

3b

 Iwona Walkowiak

7b

 Iwona Przybył

3cs

 Krystyna Wiśniewska

8a

 Joanna Maciejewska

4a

 Kamila Golz-Malcer

 Monika Ozdyk

8b

 Aleksandra Fryca

 Kamila Szostak

4b

 Jagna Polus

8cs

 Katarzyna Sinkowska

4d

 Patrycja Sobierajska

8d

 Marcin Smoliński

5a

 Iwona Malinowska

 Edyta Ruks-Paczesny

3G

 Marta Bogusz

 Marzanna Manikowska

5b

 Barbara Czaja

 

 

 

NAUCZYCIELE  kl. I - III Szkoły Podstawowej nr 13

 

IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZANY PRZEDMIOT/ SPECJALISTA

 Katarzyna Woźniak

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 Monika Pobutkiewicz-Sałek

 nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym

 Joanna Lepa

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 Małgorzata Wołoszyn

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 Ewa Kufel 

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 Bożena Wojciechowska 

 nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym

 Iwona Walkowiak

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 Mirosława Cikorska

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 Karolina Szczepaniak

 nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym

 Anita Krajnik

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 Krystyna Wiśniewska

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 Marta Bogusz

 nauczyciel języka angielskiego

 Aleksandra Fryca

 nauczyciel języka angielskiego

 Jagna Polus

 nauczyciel edukacji muzycznej

 Aldona Niedbalska

 nauczyciel religii

 Ewa Żonakowska

 nauczyciel religii

 

NAUCZYCIELE Kl. IV  - VIII Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 59

 

IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZANY PRZEDMIOT/  SPECJALISTA

 Mirosława Krauze

 przyroda

 Agnieszka Skopińska

 nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym

 Patrycja Sobierajska

 język polski

 Ewa Komsta

 język polski

 Iwona Przybył

 plastyka, technika

 Joanna Maciejewska

 nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym

 Aleksandra Fryca

 język angielski

 Kamila Szostak

 nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym

 Katarzyna Sinkowska

 nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym

 Zenon Paczesny

 wychowanie fizyczne

 Barbara Czaja

 wychowanie fizyczne

 Michał Szaj

 wychowanie fizyczne

 Radosław Sobociński

 wychowanie fizyczne

 Małgorzata Acalska

 język polski

 Marcin Smoliński

 język polski

 Marta Bogusz

 język angielski

 Kamila Golz-Malcer

 język angielski

 Katarzyna Michalewska-Armknecht

 język angielski

 Aleksandra Fryca

 język angielski

 Beata Osińska

 język niemiecki

 Joanna Estkowska

 chemia, fizyka

 Małgorzata Małkowska

 chemia

 Katarzyna Wawruk

 geografia

 Katarzyna Wuka-Kalaczyńska

 geografia

 Iwona Malinowska

 przyroda, biologia

 Małgorzata Kasprowicz

 matematyka

 Beata Wysocka

 matematyka

 Bogdan Rudzionek

 matematyka

 Alicja Lewandowska

 religia

 Aldona Niedbalska

 religia

 Krzysztof Osiecki

 historia, edukacja dla bezpieczeństwa

 Ewa Wolska

 historia, wiedza o społeczeństwie

 Jarosław Pilich

 historia

 Piotr Paradowski

 informatyka

 Renata Białecka

 informatyka

 Jagna Polus

 muzyka

 Marzanna Manikowska

 doradztwo zawodowe

 nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym

 Monika Ozdyk

 nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym

 Edyta Ruks - Paczesny

 religia

 nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym

 Anita Krajnik

 zajęcia artystyczne

 

NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI

 

 Danuta Bareja

 pedagog

 Agnieszka Szatkiewicz

 psycholog

 Marta Brust

 logopeda

 Violetta Burchardt

 nauczyciel bibliotekarz

 Hanna Słomska

 nauczyciel bibliotekarz

 Anna Robak

 nauczyciel-wychowawca świetlicy

 Magdalena Stróż

 nauczyciel-wychowawca świetlicy

 

 

NAUCZYCIELE-TERAPEUCI
OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM

 

 

Marta Brust
Monika Bilska
Katarzyna Dworzecka
Małgorzata Głowińska - Dziki
Bartosz Gwizdała
Magdalena Jarzębowska
Dagmara Karowska
Tomasz Krawczyk
Adrianna Kuś
Magdalena Lica
Anna Majewska
Martyna Markowska

Joanna Morawska

Urszula Paszkiewicz
Ewa Przygoda
Katarzyna Sochacka
Izabela Więch - Kowalska
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Jamry - Grochowska