Historia szkoły

KALENDARIUM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 29 w BYDGOSZCZY

 

1956r -roku zostaje oddany do użytku budynek szkoły przy ul. Słonecznej 26 
1979r -szkoła otrzymuje Medal 200 – lecia Komisji Edukacji Narodowej 
1981r -Kuratorium Oświaty i Wychowania nadaje szkole imię Prezydenta Leona Barciszewskiego 
2002r -połączenie Szkoły Podstawowej nr 13 z Przedszkolem nr 31, powstanie Zespołu Szkół nr 29 
2004r -przy szkole powstaje Specjalny Ośrodek Szkolno--Wychowawczy dla Dzieci z Autyzmem
2005r -przekształcenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci z Autyzmem 
w Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 
2013r -Uchwałą Rady Miasta Bydgoszcz powołano Gimnazjum nr 59 Integracyjne