„Życzenia dla Bydgoszczy”

Opublikowano: 2019-03-05 20:34, Numer artykułu: 11175 , Autor: P.Paradowski

TRZECIA EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU „Życzenia dla Bydgoszczy”

REGULAMIN

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy.

Konkurs objął honorowym patronatem Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy.

 

Cel ogólny konkursu:

Upamiętnienie 673. rocznicy nadania praw miejskich Bydgoszczy (19 kwietnia 1346 r.)

 

Warunki uczestnictwa: 

Uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy 4-8)

 

Zasięg: miasto Bydgoszcz

 

Założenia konkursu:

Konkurs ma charakter literacki. Polega na napisaniu życzeń urodzinowych dla Miasta Bydgoszczy (format A4, kompozycja dowolna, pismo odręczne)

 

Ocenie podlega realizacja tematu, oryginalność, kontekst historyczny, poprawność językowa i estetyka pracy.

 

Terminy:

 1. Termin składania prac do 12.04.2019 r. - Sekretariat ZS nr 29 w kopertach zbiorczych ze szkół z dopiskiem "Życzenia dla Bydgoszczy"
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników - 17.04.2019 r.
 3. Nagrody będą dostarczone do szkół najpóźniej do 14 czerwca 2019 r.

 

Uwagi:

 1. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.
 2. Prace konkursowe nie powinny być wcześniej nigdzie publikowane.
 3. Prace konkursowe z błędami ortograficznymi będą dyskwalifikowane.
 4. Każda szkoła może przesłać maksymalnie 5 prac. Jeśli uczestników w danej szkole jest więcej, przeprowadza się etap szkolny i wysyła 5 najlepszych prac.
 5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 6. Składane prace przechodzą na własność organizatorów. 
 7. 7.         Do każdej pracy powinna być załączona zgoda na udział w konkursie
  i przetwarzanie danych osobowych
  podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka – załącznik nr 1

Organizatorzy

mgr Patrycja Sobierajska – nauczyciel języka polskiego

mgr Ewa Wolska - nauczyciel historii i WOS


Pliki do pobrania: