Zajęcia dodatkowe

l.p.

Imię i nazwisko

Prowadzone zajęcia

1.

M. Acalska

kl. VIIb – Zajęcia dla uczniów zdolnych i z problemami

kl. IIIG – Przygotowanie do egzaminu

2.

M. Bartlewska

Zajęcia kulinarne „Jak ze smyka zrobić kuchcika”

3.

M. Bogusz

kl. IIIG – Przygotowanie do egzaminu

4.

M. Brust

„Grupa wsparcia” dla rodziców dzieci z orzeczeniami

5.

M. Cikorska

kl. Ia – „Mały matematyk” – zajecia dla uczniów zdolnych

6.

B. Czaja

Akrobatyka sportowa

7.

J. Estkowska

kl. VII – VIII  - Koło fizyczne i astronomiczne

kl. IIIG – Przygotowanie do egzaminu            

8.

A. Fryca

kl. VIII – przygotowanie do egzamnu

9.

B. Hermanowska

Diagnozy fizjoterapeutyczne dzieci z ośrodka z okazji „Miesiąca Autyzmu”

10.

M. Kasprowicz

kl VI – Zajęcia wyrównawcze

11.

E. Komsta

kl. III – „Przed egzaminem” – zajęcia z j. niemieckiego

Zajęcia polonistyczne dla uczniów zdolnych

12.

E. Kufel

kl. IIIa – Koło „Już potrafię” wyrównujące braki w wiadomościach i umiejętnościach

13.

J. Lepa

kl. IIb i IIIb – Koło przyrodnicze „Tropimy, badamy, eksperymentujemy”

kl. IIb – Kółko matematyczne

14.

A. Lewandowska

Koło liturgiczno – biblijne

Spotkania z kulturą

15.

J. Maciejewska

kl. VIII Zajęcia uzupełniające

16.

I. Malinowska

Zajęcia dla uczniów zdolnych i z problemami dydaktycznymi

Projekt „Eksperyment przyrody”

17.

M. Małkowska

kl. VII iVIII Konsultacje z chemii

18.

M. Manikowska

Zajęcia warsztatowe w formie projektu „Doradztwo zawodowe”

19.

A. Niedbalska

Koło Liturgiczno - biblijne

20.

K. Osiecki

„Spotkania z historią”

21.

M. Ozdyk

kl. IV – VI Zajęcia uspołeczniające

22.

Z. Paczesny

SKS – gry zespołowe

23.

P. Paradowski

Rodzinne Rajdy Rowerowe

24.

J. Polus

Chór „Słoneczne Nutki”

25.

I. Przybył

kl. III – VIII Koło plastyczne

26.

J. Rapacz

kl. Vsc

27.

B. Rudzionek

kl. VIIIa i IIIG Zajęcia przygotowujące do egzaminu

28.

K. Sinkowska

kl. VIII Zajęcia uspołeczniające

29.

A. Skopińska

kl. IV – VIII Zajęcia uspołeczniające

30.

M. Smoliński

kl. VIII – Zajęcia przygotowujące do egzaminu

31.

P. Sobierajska

kl. IV – V Zajęcia wyrównawcze

32.

R. Sobociński

kl. I – III Zajęcia sportowe, piłka nożna

33.

M. Szaj

SKS

34.

A. Szatkiewicz

Grupa wsparcia dla rodziców

35.

K. Szczepaniak

Programowanie

36.

K. Szostak

kl. VIII – Zajęcia uspołeczniające

37.

K. Wiśniewska

kl. specjalne – Zajęcia muzyczno – taneczne

Zajęcia uspołeczniające

38.

E. Witkowska

Zajęcia logopedyczne

39.

B. Wojciechowska

„Grupa wsparcia” dla rodziców dzieci z orzeczeniem

Koło kulinarne

40.

E. Wolska

kl. IV – V Koło Miłośników Historii

41.

M. Wołoszyn

kl. Specjalne Zajęcia muzyczno – terapeutyczne

Zajęcia uspołeczniające

42.

K. Woźniak

Rodzinne Rajdy Rowerowe

kl. I – III „Sportowy Bakcyl”

43.

K. Wawruk

kl. V – VII Konsultacje z geografii