Szkoła Podstawowa nr 13 w  Zespole Szkół nr 29 w Bydgoszczy

ogłasza nabór

 do 

klasy pierwszej – specjalnej ( mało licznej – do 4 uczniów), w której mogą uczyć się dzieci   posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wymagania:

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 13 przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  w klasie specjalnej.

Placówka nasza specjalizuje się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

 

Dane kontaktowe

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 29 W BYDGOSZCZY

 ul. Słoneczna 26, 85-348 Bydgoszcz

 tel./fax. 373 08 78,  373 59 40 dyr. 340 70 38

e-mail zsnr29@bip.oswiata.bydgoszcz.pl 

www: zs29.edu.bydgoszcz.pl/