"Zdolni znad Brdy" - zaproszenie do udziału w zajęciach

 W ramach wspierania uczniów zdolnych, w okresie od kwietnia do grudnia 2019r. realizowane będą następujące projekty skierowane do zdolnych uczniów szkół podstawowych:

1. Matematyka z pasją

2. Piszę, bo lubię! - zajęcia rozwijające uzdolnienia literackie i plastyczne

3. Eksperymentalna podróż poprzez epoki

4. Minecraftowy świat - warsztaty dla uczniów uzdolnionych matematycznie prowadzone zgodnie z koncepcją Bydgoskiego Bąbla Matematycznego

5. Medycyna na szóstkę - labolatorium z zakresu biochemii, cytologii, fizjologii i anatomi organizmów żywych

6. Świat według biologa - czyli NADnaturalnie zdolni

7. Nie taka matematyka straszna, jak ją liczą, mierzą, ważą

Chętni uczniowie proszeni są o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz złożenie go w sekretariacie Pałacu Młodzieży do dnia 28 marca br. (sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 19.30 i mieści się w budynku Gimnazjum nr 16, przy ul. Bohaterów Kragujewca 10, sala 6). 

Informacje wraz z załącznikami są dostępne na portalu "Zdolni znad Brdy" -

https://edu.bydgoszcz.pl