16.04.2019

Drodzy Ósmoklasiści, Rodzice!

Informuję, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego rozpocznie się zgodnie z planem.

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji i znaczne utrudnienia w realizowanych  wyłącznie przeze mnie czynnościach  organizacyjnych zapraszam uczniów na godzinę 8.10.

 

15.04.2019

Drodzy Ósmoklasiści, Rodzice!

Informuję, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpocznie się zgodnie z planem.

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji i znaczne utrudnienia w realizowanych  wyłącznie przeze mnie czynnościach  organizacyjnych zapraszam uczniów na godzinę 8.10.

Powyższy komunikat dotyczy tylko dnia 16 kwietnia. O możliwości przeprowadzenia egzaminu bądź jej braku w kolejnym dniu (w środę) poinformuję w dniu jutrzejszym.

 Dyrektor placówki

Katarzyna Machalińska

12.04.2019

Drodzy Ósmoklasiści, Rodzice!

Informuję, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpocznie się zgodnie z planem.

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji i znaczne utrudnienia w realizowanych  wyłącznie przeze mnie czynnościach  organizacyjnych zapraszam uczniów na godzinę 8.10.

Powyższy komunikat dotyczy tylko dnia 15 kwietnia. O możliwości przeprowadzenia egzaminu bądź jej braku w kolejnym dniu (we wtorek) poinformuję w dniu jutrzejszym.  

 Dyrektor placówki

Katarzyna Machalińska

10.04.2019

Drodzy Gimnazjaliści, Rodzice!

Informuję, że w dniu 11 kwietnia 2019 r. egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz z matematyki rozpocznie się zgodnie z planem.

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji i znaczne utrudnienia w realizowanych  wyłącznie przeze mnie czynnościach  organizacyjnych zapraszam uczniów na godzinę 8.10.

Powyższy komunikat dotyczy tylko dnia 11 kwietnia. O możliwości przeprowadzenia egzaminu bądź jej braku w kolejnym dniu (w piątek) poinformuję w dniu jutrzejszym.  

 Dyrektor placówki

Katarzyna Machalińska

09.04.2019

Drodzy Gimnazjaliści, Rodzice!

Informuję, że w dniu 10 kwietnia 2019r. egzamin gimnazjalny z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego rozpocznie się zgodnie z planem.

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji i znaczne utrudnienia w realizowanych  wyłącznie przeze mnie czynnościach  organizacyjnych zapraszam uczniów na godzinę 8.10.

Powyższy komunikat dotyczy tylko dnia 10 kwietnia. O możliwości przeprowadzenia egzaminu bądź jej braku w kolejnych dniach poinformuję w dniu jutrzejszym.  

 Dyrektor placówki

Katarzyna Machalińska

 09.04.2019

Szanowni Państwo!

8 kwietnia 2019 r. nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiego strajku. W godzinach popołudniowych stanowiło to 78,9 % pracowników. Do strajku z całej kadry pedagogicznej , która dzisiaj stawiła się do pracy nie przystąpiło tylko dwóch nauczycieli. Wobec takich faktów szkoła nie może w pełni zapewnić bezpiecznego przebywania w niej uczniów. Komitet strajkowy deklaruje kontynuację strajku do odwołania. Zgodnie ze stanem liczbowym strajkujących nauczycieli przeprowadzenie egzaminu w dniu 10 kwietnia 2019 roku jest zagrożone.

Zwracam się z prośbą do Państwa o pomoc w poszukiwaniu nauczycieli gotowych do pracy w komisjach nadzorujących podczas egzaminów. Proszę o pilny kontakt z placówką: telefoniczny, e-mailowy, przez e-dziennik.

Z poważaniem

dyrektor ZS29

Katarzyna Machalińska

 08.04.2019

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniu dzisiejszym, tj. w poniedziałek 8 kwietnia do akcji strajkowej przystąpiło 73,5 % nauczycieli naszej szkoły, a kilku kolejnych przebywa na zwolnieniu lekarskim lub innych długotrwałych nieobecnościach usprawiedliwionych.  W związku z tym zajęcia lekcyjne nie odbywają się. Prowadzone są tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogli zapewnić opieki we własnym zakresie. Należy mieć świadomość, że w dniu jutrzejszym gotowość do pracy wykaże podobnie niewielka grupa nauczycieli. Nadal istnieje zagrożenie zawieszenia nawet zajęć opiekuńczych w momencie, gdy gotowości do pracy nie zgłosi wymagana liczba nauczycieli, która będzie mogła zapewnić bezpieczny pobyt wszystkim zgłoszonym uczniom.

W związku z powyższym nadal bardzo proszę o zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie, a już szczególnie od środy 10 kwietnia, ponieważ tego dnia ma rozpocząć się EGZAMIN GIMNAZJALNY. Od tego dnia również stołówka szkolna nie będzie wydawała obiadów dla uczniów szkoły.

Dziękuję serdecznie za zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad dziećmi.

O dalszej sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informowała na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny i szkolną stronę internetową.

Ponadto informuję, że pod adresem https://www.bydgoszcz.pl/, w zakładce STRAJK NAUCZYCIELI znajdują się ważne dla Państwa (Rodziców) informacje, w tym dla rodziców uczniów do lat 8, którzy mogą skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego. Strona ta będzie również aktualizowana na bieżąco.

 Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu,

Katarzyna Machalińska

Dyrektor Szkoły

04.04.2019

DRODZY RODZICE!

Informuję, że w związku z wynikiem referendum strajkowego przeprowadzonego w ZS29 (95,1% pracowników placówki opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej), prawdopodobnie w poniedziałek 8 kwietnia wystąpią trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Ponieważ większość nauczycieli deklaruje przystąpienie do akcji strajkowej, najprawdopodobniej w tym dniu w szkole, przedszkolu i ośrodku będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla tych dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domach.

W związku z powyższym bardzo proszę o zgłoszenie do wychowawcy klasy, wychowawcy grupy przedszkolnej czy u terapeuty prowadzącego, do piątku 5 kwietnia, jeśli w poniedziałek 8 kwietnia Państwa dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. Informacja ta jest dla mnie niezbędna, aby prawidłowo zorganizować opiekę nad dziećmi przebywającymi tego dnia w naszej szkole. Ze swej strony dołożę wszelkich starań, aby ich pobyt był bezpieczny.

Ponadto informuję, że pod adresem https://www.bydgoszcz.pl/ w zakładce STRAJK NAUCZYCIELI znajdują się ważne dla Państwa (Rodziców) informacje, w tym dla rodziców uczniów do lat 8. Strona ta będzie aktualizowana na bieżąco.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 29

Katarzyna Machalińska