BYDGOSKIE PÓŁKOLONIE 2019

Opublikowano: 2019-05-15 15:08, Numer artykułu: 13211 , Autor: P.Paradowski

Dyrektor Zespołu Szkół nr 29 w Bydgoszczy informuje, że uczniowie  klas I –VI bydgoskich szkół podstawowych objęci są programem „Bydgoskie półkolonie 2019”.
Wszelkie informacje znajdują się na stronie https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/bydgoskie-polkolonie-2019

 

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej oraz oświadczeń w formie elektronicznej ze strony internetowej lub w formie papierowej  z sekretariatu Zespołu Szkół nr 29 i wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do  wybranej placówki, w której  będą odbywały się półkolonie, w terminie od 16 maja 2019 do 28 maja 2019 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).
Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane 31 maja 2019 r. o godzinie 12.00. w wybranej placówce.  Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus – w terminie do dnia 5 czerwca 2019 r. Dziecko może skorzystać maksymalnie z dwóch turnusów.